გუდაურის საინფორმაციო მონიტორები ALGO on Facebook

 

გუდაურის საინფორმაციო მონიტორები

გუდაურის საკურორტო კომპლექსში დამონტაჟდა საინფორმაციო მონიტორები, რომელთა დანიშნულებაა დამსვენებელთათვის შემდეგი ინფოემაციის მიწოდება:

- მაშველების მუშაობის საათები;
- საბაგიროების მუშობის საათები;
- ტემპერატურა;
- ქარის სიჩქარე;
- მიმდინარე დრო;
- ინფორმაცია მოქმედი ტრასების შესახებ;
- ინფორმაცია ტრასების სიმაღლის და სირთულის შესახებ;
- ინფორმაცია საბაგიროების შესახებ;

სულ დამონტაჟდა 19 მონიტორი და 2 ვიდეოეკრანი შემდეგ სადგურებზე:

- "გუდაურა"
- "პირველი"
- "სოლიკო"
- "სნოუ პარკი"
- "კუდები"
- "საძელე"
- "ზუმა"
- "შინო"
 

  
თბილისი 0131
იოანე პეტრიწის 17
ტ: 238-16-09
599-94-00-67
599-50-70-25
info@algo.ge